Úvod » Služby » Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Zastupování před soudy a v arbitrážním řízení

Významnou část práce naší advokátní kanceláře představuje zastupování našich klientů před soudy či jinými orgány, ať již se jedná o spory z uzavřených smluv, pracovní a rodinné spory či v zásadě jakýkoli spor, který je nutno řešit soudní cestou.

Poskytneme Vám pomoc, ať již máte v úmyslu někoho žalovat nebo jste stranou žalovanou.

Zastupujeme klienty i v případě arbitrážních řízení.