Úvod » Služby » Pracovní právo

Pracovní právo

Služby v oblasti pracovního práva pokrývají především přípravu a návrhy veškerých pracovněprávních dokumentů, ať již se jedná o vznik, změny nebo ukončení příslušného pracovněprávního vztahu, přípravu např. manažerských smluv a rozhodnutí o jmenování vedoucích pracovníků do funkce, pracovních smluv pro zaměstnance, přípravu vnitřních předpisů společnosti jako pracovních a organizačních řádů. V otázkách pracovněprávních vztahů a řešení sporů z nich vzniklých poskytujeme poradenství jak zaměstnavatelům, tak i zaměstnancům.

Pro naše klienty zajišťujeme pracovní povolení a povolení k pobytu.