Úvod » Služby » Právo duševního vlastnictví, autorské právo, ochranné známky

Právo duševního vlastnictví, autorské právo, ochranné známky

Poskytujeme služby při ochraně vašich zájmů týkajících se nehmotných statků. Registrujeme ochranné známky, máme bohaté zkušenosti s ochranou autorských práv, zejména v oblasti software, internetu a nakladatelské činnosti. Připravujeme licenční smlouvy, které Vám umožní využívat Vašich práv a současně budou v maximální míře Vaše práva ochraňovat.

Poskytujeme právní služby při zjištění neoprávněných zásahů do majetkových či osobnostních práv chráněných autorským či jinými zákony nebo při zásazích do práv k obchodnímu tajemství, ochranné známce nebo ochranu proti jednání nekalé soutěže, včetně prosazení požadavků na ukončení takových zásahů a náhradu majetkové či nemajetkové újmy.