Úvod » Služby » Rodinné právo, dědictví

Rodinné právo, dědictví

Můžeme Vás zastupovat v rozvodovém řízení, ať již se jedná o rozvod sporný nebo tzv. „dohodou“ včetně řízení o výchově dětí a stanovení výše výživného.

Připravíme pro Vás „předmanželskou smlouvu“ nebo dohodu již bude upraven rozsah společného jmění manželů.

Můžeme Vás zastupovat v dědickém řízení a chránit tak Vaše oprávněné zájmy z dědictví vyplývající.