Úvod » Služby » Ochrana osobnosti

Ochrana osobnosti

Pokud bylo zasaženo do Vašich osobnostních práv, zejména pak prostřednictvím některého ze sdělovacích prostředků, můžeme Vám poskytnout pomoc při nápravě, ať již cestou dosažení omluvy nebo náhrady nemajetkové újmy.Vytisknout Nahoru