NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK

Připravíme Vás na nový občanský zákoník.

Nový občanský zákoník je účinný od 1. 1. 2014 a mění téměř všechny oblasti podnikání.

Advokátní kancelář Tříska & Žák nabízí specializované služby zaměřené na přechod na nový občanský zákoník – úpravu veškerých smluvních dokumentů, všeobecných obchodních podmínek, návrh nových smluv (včetně nově zavedených smluvních typů) apod.

NOVÝ ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH

Od 1. 1. 2014 je zrušen Obchodní zákoník a jeho ustanovení jsou rozdělena do nového občanského zákoníku (zejména ujednání o závazkových vztazích – uzavírání smluv, jednotlivé smluvní typy, otázky porušení povinností, náhrady škody, promlčení atd.) a nového zákona o obchodních korporacích (nahrazuje ustanovení obchodního zákoníku o obchodních společnostech).

Do 30. 6. 2014 jsou všechny společnosti povinny přizpůsobit své zakladatelské dokumenty novému zákonu o obchodních korporacích a doručit nové dokumenty do sbírky listin, jinak mohou být zrušeny a nařízena jejich likvidace.

Advokátní kancelář Tříska & Žák nabízí odborné právní poradenství při změně společenských smluv a stanov společností a při jejich úpravách tak, aby odpovídaly novému zákonu o obchodního korporacích.

Pro bližší informace nás kontaktujte na office@triska­zak.cz

Advokátní kancelář Tříska & Žák

Jsme středně velkou advokátní kanceláří, což umoňuje našim klientům využívát výhod právní specializace jednotlivých advokátů a dalších právníků při jejich současné zastupitelnosti, a zároveň umožnuje poskytovat právní služby za cenově výhodných podmínek.

Více informací »

Lidé – náš tým

Máme kvalitní firemní procesy, jež zamezují formálním a organizačním chybám. Naši advokáti, koncipienti i další zaměstnanci se pravidelně zúčastňují školení prohlubujících jejich odborné znalosti; naši advokáti také pravidelně přednášejí.

Více informací »

Vysoká kvalita služeb

Naše služby začínají u založení společnosti a úpravy vztahů mezi společníky, řešení vztahů k zaměstnancům, obch. partnerům či státním orgánům. Sepisujeme a posuzujeme smlouvy a jiné listiny, zastupujeme klienty, kde je třeba.

Více informací »

Naše zkušenosti jsou cestou k vašemu úspěchu

Mezi naše spokojené klienty patří obchodní společnosti, maloobchodní řetězce, poskytovatelé software, realitní kanceláře, developeři a mnozí další. Vždy se snažíme o osobní přístup a minimalizaci vašich nákladů.

Více informací »

Jsme členem světové aliance právnických firem Meritas

Díky našemu členství v Meritas získáváte přístup k prověřeným právním kancelářím ve většině ekonomicky významných zemí světa, které zachovávají nejvyšší standardy kvality poskytovaných služeb při udržení příznivých cen.

Více informací »

Aktuality a publikace

Advokátní kancelář Tříska & Žák začala připravovat pravidelný newsletter, ve kterém (nejen) naše klienty seznamujeme se změnami právních předpisů, zajímavými soudními rozhodnutími a jinými aktualitami. V případě zájmu o zásílání tohoto newsletteru nás kontaktujte.

Více informací »